Wskaż, dla którego produktu używasz FloEFD

Wprowadź szczegóły swojego zgłoszenia, np. dokładną wersję oprogramowania, czy kroki potrzebne do uzyskania opisywanego zdarzenia. Poniżej dodaj pliki - może być ich wiele o rozmiarze do 50 MB każdy. Jeśli chcesz dodać większe pliki, poinformuj nas o tym w zgłoszeniu lub skorzystaj z innej metody transferu. Jeśli zgłoszenie dotyczy niewłaściwego funkcjonowania oprogramowania, dodaj plik dziennika (log) - może to przyspieszyć rozwiązanie zgłoszenia.

Dodaj plik lub upuść pliki w tym miejscu