Jak zainstalować Siemens License Server?

W tym artykule dowiesz się:

  Wraz z pojawieniem się NX 2212, Siemens wprowadził nową wersji oprogramowania Menedżera licencji. Siemens License Server ułatwia uruchomienie produktów wchodzących w skład portfolio producenta takich jak Solid Edge, NX, Star-CCM, Femap. W założeniu oprogramowanie to pozwala na uruchomienie wszystkich produktów na jednej usłudze oraz tym samym portem TCP.

  Na co zwrócić uwagę przed instalacją?

  Jeżeli aktualnie posiadasz zainstalowaną starszą wersję oprogramowania Menedżera licencji (Siemens PLM License Server) odinstaluj ją zanim zaczniesz instalację Siemens License Server.

  Dodatkowo skopiuj aktualnie używany plik licencji do łatwo dostępnej lokalizacji (np. na Pulpit). Miejsce, gdzie znajduje się aktualnie używany plik licencji możesz odszukać w narzędziu LMTools.exe (domyślna lokalizacja LMTools.exe starszej wersji Menedżera licencji to C:\Siemens\PLMLicenseServer lub C:\Program files\Siemens\PLMLicenseServer). Jeżeli masz problem ze zlokalizowaniem pliku licencji utwórz zgłoszenie w Centrum Wsparcia oraz podaj numer Sold-to pliku, którego szukasz.


  0.9.png

  Po skopiowaniu pliku licencji przejdź do aplikacji Dodaj lub usuń programy oraz odinstaluj pozycję Siemens PLM License Server.

  Pamiętaj

  Do czasu pomyślnej instalacji nowego Menedżera licencji nie będziesz mógł uruchomić programów z portfolio Siemensa.


  1.png

  Jak zainstalować Siemens License Server?

  1. Pobierz najnowszą wersję Menedżera licencji ze strefy Do pobrania.

   1_5.png

  2. Uruchom pobrany instalator „jako administrator”.

   2.png

  3. W pierwszym oknie wybierz Dalej.

   3.png

  4. Następnie wskaż lokalizację wcześniej skopiowanego pliku licencji.

   4.png

  5. W kolejnym oknie wybierz Ustawienia zaawansowane i wprowadź 28000 oraz 28001 zamiast proponowanych przez instalator wartości. Dzięki temu nie będziesz musiał modyfikować ustawień zapisanych w Narzędziach Licencyjnych oraz Zmiennych Środowiskowych na komputerach konstruktorów (port 28000 był domyślnie wykorzystywany do komunikacji z serwerem licencji w poprzednich wersjach oprogramowania).

   5.png

  6. W kolejnym oknie podaj ścieżkę instalacji. Sugeruję, aby była to ścieżka C:\Siemens\License Server zamiast proponowanej C:\Program files\Siemens\License Server. Zaznacz również opcję Zezwalaj na dostęp do serwera licencji poprzez zaporę lokalną. Spowoduje to automatyczne dodanie wyjątków do zapory Windows Defender.

   8.png

  7. Po kliknięciu Dalej poczekaj na zakończenie instalacji.

   9.png

  8. Instalacja powinna zakończyć się Powodzeniem. Jeżeli chciałbyś uruchomić dodatkowy plik licencji (od innego oprogramowania), wybierz opcję Licencjonowanie i wskaż ten plik. Jeżeli nie masz takiej potrzeby, kliknij przycisk Gotowe.

   11.png

  Jak pobrać stanowisko Solid Edge z Serwera licencji?

  1. Uruchom aplikację Licencjonowanie na komputerze konstruktora.

   12_SE.png

  2. Wybierz opcję Mam nazwę serwera licencji oraz wprowadź nazwę komputera, który jest Serwerem licencji (w moim przypadku jest to DT-LSM-01).

   0.png

  3. Możesz uruchomić Solid Edge.

  Jak pobrać stanowisko NX, Simcenter oraz STAR-CCM z Serwera licencji?

  1. Uruchom aplikację Narzędzie licencyjne (na komputerze konstruktora).

   14_NX.png

  2. Przejdź na zakładkę Ustawienia środowiska:
   • kliknij na przycisk Edycja.
   • wprowadź nazwę swojego Serwera licencji poprzedzoną wartością 28000@ (w moim przypadku jest to 28000@DT-LSM-01).
   • kliknij Zapisz.
   • Status połączenia powinien mieć wartość Zakończono powodzeniem.

    15_NX.png

  Jak wybrać konkretny pakiet licencyjny NX?

  Program NX posiada możliwość automatycznego pobierania konkretnych pakietów znajdujących się w pliku licencji. W tym celu:

  1. Uruchom aplikację Narzędzie licencyjne (na komputerze konstruktora).

   14_NX.png

  2. Przejdź na zakładkę Ustawienia pakietu w Narzędziu Licencyjnym. Zaznacz Twój dostępny pakiet oraz przenieś go (za pomocą strzałki) do pola Zastosowane pakiety.

   16_NX.png

  3. Swój wybór potwierdź przyciskiem Zastosuj.

   17_NX.png

  Czy ten artykuł był pomocny?
  Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

  Komentarze

  Komentarze: 0

  Zaloguj się, aby dodać komentarz.